-->

Twoje ONKO PLUS z Compensa w 3 prostych krokach:

  • Wypełnij uważnie formularz poniżej (każda osoba w Twojej rodzinie wypełnia osobno swój formularz)
  • Odbierz ze swojego maila i wydrukuj swoją DEKLARACJĘ ZGODY - na jednej kartce (tj. dwustronnie)
  • Złóż CZYTELNY podpis na drugiej stronie DEKLARACJI we wskazanym miejscu i oddaj ją osobie kompletującej dokumenty ubezpieczenia ONKO PLUS

Jeśli masz pytania zadzwoń:


Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603


Krajowy Koordynator Projektu ONKO PLUS


Możesz wypełnić formularz samodzielnie lub podyktować wszystkie dane telefonicznie:

  • tel.: 600 148 603 - Jarosław Kaczmarek - Krajowy Koordynator ONKO PLUS
  • lub tel.: 95 725 72 86 - Regionalne Biuro Compensa - Gorzów Wlkp.
STATUS UBEZPIECZANEGO (zaznacz właściwe):
DANE UBEZPIECZANEGO


ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ZGODNY Z ZAWARTĄ UMOWĄ UBEZPIECZENIA
WSKAZANIE BENEFICJENTA (wypełnia Ubezpieczany lub jego przedstawiciel ustawowy)


UWAGA: W przypadku oświadczeń nr 1, 2 i 3 zaznaczenie pola "NIE" powoduje brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia!

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZANEGO