-->


Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe Nie Wystarczy
w Walce z Poważną Chorobą
DIAGNOZA Poważnej Choroby - szczególnie onkologicznej - to dla każdego bardzo trudne przeżycie. Dla rodziny chorego, to często także tragedia finansowa.

Dla skuteczności procesu leczenia i dobrej opieki nad chorym bardzo ważny jest szybki i pewny dostęp do odpowiednio wysokich środków finansowych. To bardzo ważne, aby nie zabrakło w tym trudnym momencie pieniędzy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, stałe opłaty, spłatę rat kredytu.

  • Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe (najczęściej zawierane w zakładzie pracy) nie zapewnia w takiej sytuacji odpowiednio wysokich świadczeń. Dwukrotność pensji to najczęściej spotykane kwoty świadczeń - zwykle 4.000 do 10.000 złotych.
  • W ramach Ogólnopolskiej Akcji „ONKO Plus” zainicjowanej w województwie lubuskim już w roku 2022 zapewniamy pracownikom wielu zakładów pracy oraz członkom ich rodzin (współmałżonkom, partnerom i pełnoletnim dzieciom) unikalną Ochronę Chorobową.
  • To prawdopodobnie, jedyny taki Program Ochrony Chorobowej w naszym kraju. Jego zadaniem nie jest zastąpienie tzw. Zwykłego Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego, ale dostarczenie bardzo dobrej i wysokiej ochrony finansowej związanej z Poważnymi Chorobami – przede wszystkim onkologicznymi.
  • Nie musisz być pracownikiem. ONKO Plus możesz kupić także prywatnie! Zadzwoń i zapytaj.


Zapraszamy do rozmowy o szczegółach Programu ONKO Plus.

Dożywotnia kontynuacja po ukończeniu 70 lat

Pełny zakres opisany w tabelach obowiązuje aż do 70 roku życia z możliwością skorzystania z dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i ulega co rok automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok (o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej). Kwoty składek w tabeli zawierają zsumowaną składkę za ubezpieczenie UNUM i składkę członkowską Stowarzyszenia.


Dokumenty należy dostarczyć w oryginale na wskazany adres lub osobiście przedstawicielowi Gruplowe.pl Koniecznie należy dołączyć potwierdzenie wpłaty pierwszej składki (kserokopia lub skan).


Zapisz się zanim zrobisz jakiekolwiek medyczne badania kontrolne lub profilaktyczne (np. mammografia, USG, cytologia, kolonoskopia, EKG, test poziomu PSA, badania krwi itp.). Po zdiagnozowaniu poważnej choroby (np. rak, zawał serca, udar mózgu itp.) stracisz możliwość uzyskania dostępu do ONKO Plus.


Ochrona rozpoczyna się po wypełnieniu dokumentów i wpłacie pierwszej składki od 1-go dnia następnego miesiąca. Brak KARENCJI w przypadku jednoczesnego przystąpienia do ubezpieczenia i do Stowarzyszenia (z taką samą datą).